Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De opzegging van een arbeidsovereenkomst hoort tegen het einde van de maand te gebeuren, tenzij dit anders is overeengekomen. Als een arbeidsovereenkomst ‘per’ 1 maart eindigt, is dan de laatste werkdag 28 februari of 1 maart? En wanneer eindigt dan de vervaltermijn om een verzoekschrift in te dienen? Onlangs heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op deze vragen.

De situatie

Eind 2017 heeft ABN AMRO de arbeidsovereenkomst met een werkneemster per 1 maart 2018 opgezegd. De werkneemster heeft met een procedure verzocht ABN AMRO te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding van ruim € 50.000, -. Het verzoekschrift is op 30 mei 2018 op de rechtbank ontvangen. Tussen ABN AMRO en de werkneemster ontstond de discussie of de laatste werkdag 28 februari of 1 maart zou zijn. Daarbij was de vraag of de werkneemster het verzoekschrift op tijd heeft ingediend.

Vervaltermijn

De termijn om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen, is meestal twee of drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Als een werknemer de rechtbank verzoekt een transactievergoeding toe te kennen, dan geldt een termijn van drie maanden. Ook in andere situaties is de vervaltermijn van belang. Te denken valt aan een verzoek tot vernietiging van de ontbinding van een arbeidsovereenkomst.

Onderliggende vraag

De Hoge Raad diende in deze situatie te beantwoorden hoe de zinsnede “de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd” moet worden uitgelegd. In het bijzonder diende de Hoge Raad uit te leggen of het dan gaat om de laatste dag van het dienstverband of de eerste daaropvolgende dag.

Beoordeling Hoge Raad

De Hoge Raad beoordeelt dat het in de praktijk gangbaar is dat de arbeidsovereenkomst eindigt aan het einde van de laatste dag van de looptijd van de overeenkomst (de laatste werkdag). De arbeidsovereenkomst bestaat de daaropvolgende dag niet meer. De opzegging van een arbeidsovereenkomst hoort tegen het einde van de maand te gebeuren, tenzij dit anders is overeengekomen. Als er dus niets anders is overeengekomen en de opzegging tegen het einde van de maand plaatsvindt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst aan het einde van de laatste dag van die maand. Dit geldt ook voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst “per” de eerste dag van een maand.

Volgens de Hoge Raad begint de termijn waarbinnen het verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding moet worden ingediend op de eerste dag na de laatste werkdag. De termijn loopt drie maanden later af aan het einde van de dag die overeenstemt met de laatste werkdag. Hierbij moet rekening worden gehouden met het nummer van de laatste werkdag. Wanneer de laatste werkdag van een werknemer 30 april 2021 is, dan eindigt de vervaltermijn om een verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding in te dienen op 30 juli 2021 vóór 24:00 uur. Let op: de vervaltermijn eindigt op 30 juli en niet op 31 juli (het einde van de maand), aangezien de nummers gelijk aan elkaar moeten zijn.

De enige uitzondering hierop is als de maand waarin de termijn afloopt geen dag met hetzelfde nummer kent. In dat geval eindigt de termijn aan het einde dag van de laatste dag van die maand. Wanneer de laatste werkdag van een werknemer 31 maart 2021 is, dan eindigt de vervaltermijn op 30 juni 2021 vóór 24:00 uur. Er bestaat namelijk geen 31 juni.

In deze situatie is de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2018 geëindigd en beoordeelt de Hoge Raad dat de laatste werkdag van de werkneemster 28 februari 2018 was. Dit houdt in dat de werkneemster te laat was met het indienen van het verzoekschrift tot toekenning van de transitievergoeding. De rechtbank heeft het verzoekschrift namelijk op 30 mei ontvangen, terwijl de laatste dag van indiening 28 mei was. De werkneemster is hierdoor een eventuele toekenning van een transitievergoeding misgelopen.

Conclusie

De Hoge Raad maakt met deze uitspraak duidelijk dat de laatste werkdag eindigt aan het einde van de laatste dag van de maand. Ook als de werkgever de arbeidsovereenkomst per de eerste dag van een maand heeft opgezegd. Dit is niet het geval als een andere dag is overeengekomen.

Bovendien laat deze uitspraak zien dat de laatste werkdag van belang is voor de vervaltermijn voor het indienen van een verzoekschrift. Deze termijn is overigens niet alleen van belang voor een werknemer, maar ook voor een werkgever. Voor een werkgever kan het goed zijn om op de hoogte te zijn wanneer een werknemer geen actie meer kan ondernemen in rechte.

Bevindt u zich in een soortgelijke situatie of heeft u vragen over de opzegging van een arbeidsovereenkomst? Dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

 

Bron: ECLI:NL:HR:2021:188 | Auteur: Amber Schut

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?