Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Als we het hebben over een slapend dienstverband, dan hebben we het over een werknemer waarvan de arbeidsrelatie na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet is beëindigd. De werknemer is dan nog in dienst, maar verricht geen werkzaamheden meer en ontvangt ook geen loon meer na de 104 weken. Voor een werkgever financieel gunstig: geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst, betekent ook geen vergoeding. Diepslapers ‘sliepen’ al vóór 2015. De Hoge Raad heeft hier op 11 november 2022 een belangrijk oordeel over gegeven.

Transitievergoeding

In 2015 is er met een nieuwe wet de transitievergoeding in het leven geroepen. De transitievergoeding is ook verschuldigd wanneer een dienstverband van een zieke werknemer na het doorlopen van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken wordt beëindigd.

Verplichte instemming met beëindiging

De situatie kan zich voordoen dat een werknemer een voorstel doet om de arbeidsovereenkomst bij een slapend dienstverband te beëindigen. Op 8 november 2019 gaf de Hoge Raad antwoord op de vraag of een werkgever in zo’n situatie verplicht kan zijn om in te stemmen met zo’n voorstel. Kort gezegd, bevestigde de Hoge Raad dat de werkgever inderdaad verplicht kan zijn om hiermee in te stemmen. De werkgever krijgt immers deze vergoeding na betaling gecompenseerd van het UWV.

Hoe zit het dan met de diepslapers?

Je zou denken dat wat de Hoge Raad in 2019 oordeelde duidelijk is. Toch ontstond later de vraag hoe het zit met de dienstverbanden die vóór de nieuwe wet van 1 juli 2015 slapend zijn geworden. Deze werknemers worden ook wel ‘diepslapers’ genoemd. Ook bestonden onduidelijkheden over de situatie waarin de werknemer al vóór 1 juli 2015 twee jaar ziek was, terwijl de beëindigingsverplichting pas na 1 juli 2015 ontstaat (bijvoorbeeld omdat er nog passende werkzaamheden leken te zijn of er een loonsanctie werd opgelegd). Hadden/hebben deze slapende werknemers ook recht op een transitievergoeding? Of moet dan juist gekeken worden naar de wet zoals deze was voor 1 juli 2015?

Afgelopen vrijdag 11 november 2022 heeft de Hoge Raad in een notendop bepaald dat ook voor deze gevallen de verplichting bestaat om in te stemmen met een verzoek tot beëindiging. Hieraan kleeft dan een transitievergoeding. Kortom: ook voor de diepslapers geldt de wet zoals deze vanaf 1 juli 2015 geldt.

Actuele (diep)slapende dienstverbanden…

Heb jij als werkgever nog slapende dienstverbanden ‘in de kast hangen’? Of ben jij juist de slapende werknemer en is jouw arbeidsovereenkomst nooit beëindigd na 104 weken ziekte? Neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of aan alle nodige vereisten wordt voldaan om de partij aan de andere kant wakker te schudden.

Bronnen:
ECLI:NL:HR:2019:1734
ECLI:NL:HR:2022:1575

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?