Huurovereenkomst kantoorruimte (230a ruimte)

Bij huurovereenkomsten van kantoorruimte (huur van kantoren, fabrieken en (opslag)loodsen) ben je bijna geheel vrij om contractueel afspraken te maken. Er zijn wel enkele uitzonderingen: zo moet men wel voldoen aan de ontruimingsbescherming en de onderhuurregeling (onderhuur is mogelijk tenzij je dit contractueel uitsluit).

 

Termijnen

 

Partijen zijn bij deze huur vrij om de termijnen van de huur overeen te komen in het contract. Ook hoeft bij opzegging geen rechter ingeschakeld te worden.

 

Huurprijzen

 

Partijen komen zelf de huurprijs overeen, een rechtelijk ingrijpen is hierin niet mogelijk. Ook is het mogelijk en veelvoorkomend om afspraken te maken over tussentijdse huurprijsaanpassingen, bijvoorbeeld aan de markthuurwaarde. Ontbreekt deze bepaling, kan een huurprijsaanpassing niet worden afgedwongen. Wat verhuurders dan vaak doen is de huur opzeggen (mits mogelijk) om vervolgens met huurder in onderhandeling te treden over een nieuw contract.

 

Ontruimingsbescherming uit artikel 230a

 

Wanneer de huurovereenkomst door verhuurder wordt beëindigd – anders dan door ontbinding door de rechter – of de huur van rechtswege eindigt, dient de verhuurder tevens de ontruiming aan te zeggen.

 

Is huurder het niet eens met de ontruiming, kan hij bij de rechter om ontruimingsbescherming verzoeken. De rechter beoordeelt dan of de belangen van de huurder ernstiger geschaad worden bij ontruiming dan die van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik.

 

Juridisch advies

 

Een huurovereenkomst laten opstellen of beoordelen of een andere vraag? Wij voorzien zowel verhuurders als huurders van juridisch advies.

Onderdelen van de huurovereenkomst:

Welke onderwerpen worden geregeld in de huurovereenkomst:

 • Waarvoor mag het gehuurde gebruikt worden;
 • Duur van de huur en mogelijke verlengingen;
 • Opzegbevoegdheden;
 • Huurprijs, mogelijke verhogingen, verlagingen en indexaties;
 • Verbod op onderhuur;
 • Boetes en controles;
 • Aanbrengen van veranderingen;
 • Welke gebreken en onderhoud door wie worden hersteld/verricht;
 • Afspraken bij einde huur.

 

Staat jouw vraag er niet tussen? Waar kunnen wij je mee helpen?

  1/4
  Dit veld is verplicht
  2/4
  Dit veld is verplicht

  3/4
  Dit veld is verplicht
  4/4
  Dit veld is verplicht

  Form submitted