Huur van bedrijfs- en winkelruimte

In ons huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimte (voor kleinhandelsbedrijven, horeca en voor ambachtsbedrijven), ook wel ‘’winkelbedrijfsruimte’ genoemd en kantoorruimte: de huur van kantoren, fabrieken en loodsen.

 

Bij de huur van bedrijfsruimte is sprake van zogenaamde ‘’7:290 BW huur’’.

 

Bij de 7:290 BW huurovereenkomsten kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van de wet.

 

Termijnenstelsel

 

De huur bij winkel/bedrijfsruimten wordt standaard aangegaan voor vijf jaar en vervolgens (indien niet wordt opgezegd) verlengd met vijf jaar. Als na tien jaar niet opgezegd wordt, bestaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Als uitzondering kan er ook éénmalig bij aanvang een huurtermijn van 2 jaar of korter worden overeengekomen. Bij dit korte contract geldt geen huurbescherming.

 

Huurbescherming

 

De huurder geniet ook huurbescherming, dat wil zeggen dat de verhuurder voor opzegging formaliteiten in acht moet nemen:

 

 • De huur moet worden opgezegd tegen de afloop van de bepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt ten minste 1 jaar;
 • De opzeggingsbrief moet de gronden voor opzegging vermelden;
 • De verhuurder kan enkel opzeggen als hij voldoet aan een grond voor opzegging die in de wet is opgenomen (bijvoorbeeld dringend eigen gebruik);
 • Wanneer de huurder niet instemt met de opzegging van verhuurder, moet de verhuurder een beëindigingsvordering indienen bij de kantonrechter.

 

Wanneer partijen samen besluiten (met wederzijds goedvinden) om tot beëindiging van de huur over te gaan, kunnen de formaliteiten achterwege blijven.

 

Waarom geldt er huurdersbescherming voor deze huurders? In beginsel gaat het om huurders die afhankelijk zijn van klanten in de regio, denk aan een café of winkel. Wanneer deze ondernemer moet verhuizen verliest hij vaak zijn klantenkring.

 

Juridisch advies

 

Wil jij graag een huurovereenkomst opstellen of heb jij een vraag over jouw situatie? Wij adviseren jou graag over jouw kwestie.

Wijziging van jouw situatie:

Er kunnen altijd situaties ontstaan die om aanpassing vragen. Denk aan de situaties:

 • Verkoop van jouw bedrijf;
 • Beëindiging van het bedrijf;
 • Verhuizing;
 • Achterblijven van de omzet, waardoor betalingen moeilijker gaan;
 • Investeringen;
 • Overlast;
 • Kans om een pand te kopen.

 

Er zijn genoeg situaties waarin huurder en verhuurder met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen die schappelijk is voor beide partijen. In dergelijke situaties kunnen wij jou voorzien van advies en in overleg treden met de andere partij en diens adviseur.

Staat jouw vraag er niet tussen? Waar kunnen wij u mee helpen?

  1/4
  Dit veld is verplicht
  2/4
  Dit veld is verplicht

  3/4
  Dit veld is verplicht
  4/4
  Dit veld is verplicht

  Form submitted