Ontslag

Wil jij tot ontslag over gaan? Dan heb je een ontslagvergunning nodig van het UWV of toestemming van de kantonrechter. Het kan echter ook mogelijk zijn dat je tot ontslag op staande voet over wil gaan.

Wil de werknemer meewerken aan beëindiging van de overeenkomst? Dan kan je samen een vaststellingsovereenkomst tekenen.

 

Vaststellingsovereenkomst

 

Wanneer beide partijen een vaststellingsovereenkomst willen tekenen, beëindig je de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld wanneer de prestaties van werknemer achterblijven of blijkt dat je te weinig werk hebt voor de werknemer of bij een conflict.

 

Vaak heeft een werknemer eigen redenen om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, bijvoorbeeld omdat hij of zij ook geen juridisch strijd wil aangaan of omdat hij of zij ook van mening is dat de arbeidsovereenkomst beter beëindigd kan worden.

 

Ontslag via UWV

 

Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je jezelf bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid wenden tot het UWV. Een procedure bij het UWV duurt gemiddeld 4 weken. Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt voor een ontslagvergunning.

 

Ontslag door corona

Genoodzaakt ontslag aan te vragen i.v.m. de corona? Lees hierover onze aparte pagina; ontslagaanvraag bij corona. 

Naar de kantonrechter

 

In de meeste gevallen moet je voor ontslag naar de kantonrechter. Er wordt dan een verzoekschrift ingediend met het verzoek om tot ontbinding over te gaan.

 

Bij de volgende ontslaggronden moet je naar de kantonrechter:

 • Frequent verzuim;
 • Disfunctioneren;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten;
 • Weigeren werk wegens gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsrelatie;
 • Andere omstandigheden dan hier boven genoemd.

 

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om meerdere gronden aan te voeren, bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter toetst of deze gronden samen een ontbinding rechtvaardigen.

 

Transitievergoeding

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat je vanaf dag één van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd bent bij ontslag. Deze vergoeding rekenen wij voor jou uit. Bij een vaststellingsovereenkomst is het echter niet verplicht om de transitievergoeding te voldoen, deze is dan ter onderhandeling. Ook bij ernstig verwijtbaar handelen door werknemer is het mogelijk dat de rechter een transitievergoeding niet redelijk acht.

 

Ontslag op staande voet

 

Een ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden, dus direct (wel mag je snel en kort de tijd nemen om het ontslag met uw jurist/directie te bespreken). Het ontslag op staande voet bevestig je verder per brief waarin je de reden van ontslag vermeldt. Bij ontslag op staande voet verliest een werknemer zijn of haar uitkeringsrechten.

Het is van belang dat je altijd voorafgaand juridisch advies inwint wanneer je over wil gaan tot ontslag op staande voet.

Staat jouw vraag er niet tussen? Waar kunnen wij je mee helpen?

  1/4
  Dit veld is verplicht
  2/4
  Dit veld is verplicht
  3/4
  Dit veld is verplicht
  4/4
  Dit veld is verplicht

  Form submitted