Ontslag

Wilt u tot ontslag over gaan? Dan heeft u een ontslagvergunning nodig van het UWV of toestemming van de kantonrechter. Het kan echter ook mogelijk zijn dat u tot ontslag op staande voet over wilt gaan.

Wil de werknemer meewerken aan beëindiging van de overeenkomst? Dan kunt u samen een vaststellingsovereenkomst tekenen.

 

Vaststellingsovereenkomst

 

Wanneer beide partijen een vaststellingsovereenkomst willen tekenen, beëindigt u de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld wanneer de prestaties van werknemer achterblijven of blijkt dat u te weinig werk hebt voor de werknemer of bij een conflict.

 

Vaak heeft een werknemer eigen redenen om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, bijvoorbeeld omdat hij of zij ook geen juridisch strijd wil aangaan of omdat hij of zij ook van mening is dat de arbeidsovereenkomst beter beëindigd kan worden.

 

Ontslag via UWV

 

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid wenden tot het UWV. Een procedure bij het UWV duurt gemiddeld 4 weken. Het UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor een ontslagvergunning.

 

Ontslag door corona

Genoodzaakt ontslag aan te vragen i.v.m. de corona? Lees hierover onze aparte pagina; ontslagaanvraag bij corona. 

Naar de kantonrechter

 

In de meeste gevallen moet u voor ontslag naar de kantonrechter. Er wordt dan een verzoekschrift ingediend met het verzoek om tot ontbinding over te gaan.

 

Bij de volgende ontslaggronden moet u naar de kantonrechter:

 • Frequent verzuim;
 • Disfunctioneren;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten;
 • Weigeren werk wegens gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsrelatie;
 • Andere omstandigheden dan hier boven genoemd.

 

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om meerdere gronden aan te voeren, bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter toetst of deze gronden samen een ontbinding rechtvaardigen.

 

Transitievergoeding

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat u vanaf dag 1 dienstverband een transitievergoeding verschuldigd bent bij ontslag. Deze vergoeding rekenen wij voor u uit. Bij een vaststellingsovereenkomst is het echter niet verplicht om de transitievergoeding te voldoen, deze is dan ter onderhandeling. Ook bij ernstig verwijtbaar handelen door werknemer is het mogelijk dat de rechter een transitievergoeding niet redelijk acht.

 

Ontslag op staande voet

 

Een ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden, dus direct (wel mag u snel en kort de tijd nemen om het ontslag met uw jurist/directie te bespreken). Het ontslag op staande voet bevestigt u verder per brief waarin u de reden van ontslag vermeld. Bij ontslag op staande voet verliest een werknemer zijn of haar uitkeringsrechten.

Het is van belang dat u altijd voorafgaand juridisch advies inwint wanneer u over wilt gaan tot ontslag op staande voet.

Staat uw vraag er niet tussen? Waar kunnen wij u mee helpen?

  1/4
  Dit veld is verplicht
  2/4
  Dit veld is verplicht

  3/4
  Dit veld is verplicht
  4/4
  Dit veld is verplicht

  Form submitted