Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Neem contact met ons op

Volgens het door de Belastingdienst gehanteerde correctiebeleid past het niet om aan een belastingplichtige een aanslag naar aanleiding van correcties op de grondslag op te leggen als die aanslag slechts een gering bedrag aan te betalen belasting inhoudt. Het te hanteren belastingbedrag bij navordering bedraagt € 450, behoudens bij kwade trouw of repeterende onjuistheden.

Hof Den Haag is van oordeel dat hiermee niet is bedoeld dat een navorderingsaanslag die na het maken van bezwaar wordt verminderd tot een lager bedrag dan € 450 moet worden vernietigd. Volgens het hof is het niet aan de rechter om goedkeurend beleid van de Belastingdienst op te rekken.

Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke uitleg van het correctiebeleid mee dat er geen aanleiding is verschil te maken tussen het geval waarin de inspecteur een navorderingsaanslag van niet meer dan € 450 oplegt en het geval waarin een navorderingsaanslag na bezwaar of beroep wordt verlaagd tot een bedrag van niet meer dan € 450. De tekst en de strekking van de notitie waarin het correctiebeleid is uiteengezet bevatten geen aanknopingspunten om aan te nemen dat het beleid beperkt is tot de navorderingsaanslag waarvan de hoogte voor aanwending van een rechtsmiddel niet meer dan € 450 bedraagt.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR20201109, 19/05091 | 02-07-2020

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op

    Liever direct contact opnemen?