Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Neem contact met ons op

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptwettekst ter aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht gepubliceerd voor consultatie via het internet. Het verschoningsrecht is een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat. Het verschoningsrecht houdt in dat eenieder zich vrij en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot bepaalde vertrouwenspersonen moet kunnen wenden. Het maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, is ondergeschikt aan het verschoningsrecht.

In een brief over de aanpak van belastingontwijking uit 2017 is de aanpassing van het wettelijke fiscale verschoningsrecht aangekondigd. Het bestaande wettelijke fiscale verschoningsrecht is te breed en ongericht geformuleerd.

Fiscale transparantie houdt in dat de Belastingdienst in staat moet zijn om over de feiten te beschikken die redelijkerwijs voor de belastingheffing en invordering van belang kunnen zijn. Als een belastingplichtige een notaris of advocaat inschakelt voor juridische bijstand kan de Belastingdienst niet altijd over de relevante informatie beschikken omdat de betreffende informatie onder het verschoningsrecht van de notaris of advocaat is komen te vallen. Zowel de notaris en de advocaat als de belastingplichtige zelf kunnen in dat geval weigeren om aan de verzoeken om informatie van de Belastingdienst te voldoen met een beroep op het wettelijke fiscale verschoningsrecht. De informatie had echter wel door de belastingplichtige verstrekt moeten worden als hij zich niet tot de notaris of advocaat had gewend.

Voorgesteld wordt daarom om het wettelijke fiscale verschoningrecht zodanig te verduidelijken en aan te passen, dat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat informatie die een belastingplichtige in het kader van de belastingheffing en invordering aan de Belastingdienst moet geven zonder dat een notaris of advocaat betrokken is, ook gegeven moet worden als de belastingplichtige wel een notaris of advocaat inschakelt. Aan de essentie van het wettelijke fiscale verschoningsrecht wordt volgens de staatssecretaris geen afbreuk gedaan.

Belanghebbenden kunnen tot 23 oktober reageren op het conceptwetsvoorstel via https://www.internetconsultatie.nl/verschoningsrecht.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 06-08-2020

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Neem contact met mij op

Liever direct contact opnemen?