Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

In een procedure bij de Hoge Raad was in geschil of iemand bezwaar kan maken tegen de inkomensgegevens van de ex-partner. Deze gegevens waren van belang voor diverse toeslagen van de belanghebbende. Het bezwaar werd ingediend in de vorm van een bezwaarschrift tegen de toeslagbeschikkingen van de belanghebbende. Hof Amsterdam was van oordeel dat het bezwaar tegen de inkomensgegevens van de ex-partner ontvankelijk was. Omdat de ex-partner ook na aanmaning daartoe geen aangifte had gedaan over de betreffende jaren, zou bij bezwaar of beroep tegen de aanslagen over die jaren omkering en verzwaring van de bewijslast aan de orde zijn. Volgens het hof gold die omkering en verzwaring van de bewijslast ook voor de belanghebbende voor zover het de inkomensgegevens van de ex-partner betrof.

Volgens de Hoge Raad kunnen de inkomensgegevens van de ex-partner niet worden gelijkgesteld met voor bezwaar vatbare beschikkingen. In zoverre vertoont de tekst van de in Algemene Wet inzake Rijksbelastingen opgenomen regeling een leemte. De rechter moet in deze leemte voorzien. Dat kan door het inkomensgegeven met een voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur gelijk te stellen in die gevallen waarin het inkomensgegeven niet al eerder bij een voor bezwaar vatbare belastingaanslag of beschikking bekend is gemaakt.

In dit geval waren de inkomensgegevens van de ex-partner niet eerder dan met de toeslagbeschikkingen aan de belanghebbende bekend gemaakt. Daarom heeft het hof terecht geoordeeld dat de bezwaren van de belanghebbende tegen die inkomensgegevens ontvankelijk zijn.

De sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast is in beginsel niet van toepassing op personen die ter zake van het aangifteverzuim geen verwijt kan worden gemaakt. Het andersluidende oordeel van het hof is onjuist. Tot cassatie leidde dat echter niet omdat het hof heeft geoordeeld dat de belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de inkomensgegevens van de ex-partner te hoog zijn vastgesteld, laat staan dat zij daarvan heeft doen blijken. Ook met toepassing van de normale regels van bewijslast is derhalve niet komen vast te staan dat die inkomensgegevens te hoog zijn vastgesteld.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLI:NL:HR:2021:179, 19/03648 | 04-02-2021

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?