Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Het Besluit elektronisch procederen (Bep) is in het Staatsblad geplaatst. Dit besluit bevat regels voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het Bep bepaalt onder meer aan welke eisen een digitaal systeem voor gegevensverwerking moet voldoen dat door een rechterlijke instantie wordt gebruikt voor elektronisch procederen.

Het Bep ziet op het verkeer tussen de rechterlijke instanties en de bij een procedure betrokken partijen. De automatisering van de interne afhandeling van procedures door de rechterlijke instanties wordt niet geregeld in dit besluit. Het door de Raad voor de rechtspraak opgestelde basisplan gaat uit van het gefaseerd per zaakstroom openstellen van de mogelijkheid van elektronisch procederen bij rechtbanken en gerechtshoven. Als de invoering van elektronisch procederen in een zaakstroom op vrijwillige basis bij de rechterlijke instanties goed is verlopen, kan het vervolgens voor die zaakstroom voor professionele procespartijen verplicht worden gesteld.

In het bestuursrecht is elektronisch procederen op vrijwillige basis op grond van de wet al mogelijk. Ook in het civiele recht is de wettelijke grondslag voor vrijwillig elektronisch procederen aanwezig maar ontbreekt de benodigde algemene maatregel van bestuur voor het elektronisch kunnen uitwisselen van processtukken. Met het Bep wordt hierin voorzien, waardoor het ook in civiele procedures mogelijk wordt om alle stukken op vrijwillige basis elektronisch uit te wisselen. De regels in het Bep gelden voor elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht, ongeacht of dit op vrijwillige basis geschiedt of dat dit verplicht is.

Voor het invoeren van een verplichting om digitaal te procederen is nadere regelgeving noodzakelijk. Voor bestuursrechtelijke zaken geschiedt toekomstige uitbreiding van de verplichting tot digitaal procederen bij Koninklijk Besluit.

Bron: Overig | besluit | Staatsblad 2020, nr. 410 | 14-10-2020

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?