Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Neem contact met ons op

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord door de Belastingdienst voordat een uitspraak op het bezwaar wordt gedaan. De Belastingdienst is verplicht aan een verzoek om te worden gehoord gevolg te geven.

De vraag in een procedure bij de Hoge Raad was of de inspecteur het afzeggen van een hoorgesprek mocht opvatten als het afzien van het recht om gehoord te worden. In deze zaak had een eerste hoorgesprek plaatsgevonden, waarin een tweede gesprek werd gepland om nog over te leggen stukken te kunnen bespreken. Direct na het afzeggen van de afspraak werd uitspraak op bezwaar gedaan, waarbij de aanslag werd gehandhaafd. Volgens Hof Amsterdam stond niet vast dat de belanghebbende na het afzeggen heeft verzocht om een nieuwe datum voor het tweede hoorgesprek. Daarom was de inspecteur niet verplicht om een tweede hoorgesprek te houden. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd. De inspecteur mocht er niet van uit gaan dat de belanghebbende ondubbelzinnig kenbaar had gemaakt niet verder te willen worden gehoord.

Hof Den Haag moet de zaak nu verder behandelen.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR20201419, 19/04365 | 17-09-2020

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Neem contact met mij op

Liever direct contact opnemen?